Ημέρα: 17 Αυγούστου 2021

ΚΟΠΡΟΦΑΓΙΑΚΟΠΡΟΦΑΓΙΑ

΄Ιιιιουου ο σκύλος μου τρώει κακά!΄΄ Και μόνο η σκέψη ότι ένας σκύλος έχει καταναλώσει περιττώματα μας προκαλεί αηδία! Χαλαρώστε![...]