Συμπεριφορική εκπαίδευση σκύλων

Η ανθρώπινη συμπεριφορά, ως προϊόν μάθησης, αποτελεί μια σύνδεση ερεθισμάτων με αντιδράσεις . Ο Ρώσος φυσιολόγος – φιλόσοφος Ivan Pavlov (1849 – 1936) μελέτησε το φαινόμενο της εξαρτημένης μάθησης κάνοντας πειράματα με ζώα και συγκεκριμένα με σκύλους. Η κλασική εξαρτημένη μάθηση είναι μια διεργασία μάθησης στην οποία ένα προηγουμένως ουδέτερο ερέθισμα συνδέεται με ένα άλλο ερέθισμα, παρουσιαζόμενο επανειλημμένα με το ερέθισμα αυτό.

Ο Αμερικανός ψυχολόγος Skinner (1904 – 1990) θεωρείται ένας από τους αντιπροσωπευτικότερους και ο κορυφαίος από τους τελευταίους εκπροσώπους της σχολής της συμπεριφοράς ενώ η θεωρία του για τη συντελεστική μάθηση άσκησε ιδιαίτερη επιρροή στην εκπαίδευση και την αγωγή. Υιοθέτησε τις μεθόδους των θετικών επιστημών (παρατήρηση και πείραμα) για τη διεξαγωγή των μελετών του ώστε να δώσει την ακριβή περιγραφή της συμπεριφοράς καθώς και των νόμων που τη διέπουν. O Skinner υποστήριξε ότι η μάθηση επιτυγχάνεται με τη συνάφεια της συμπεριφοράς με τις συνέπειές της και όχι μέσα από την τοποχρονική σύνδεσή της με κάποιες αντιδράσεις. Διακρίνει επίσης δύο ειδών συμπεριφορές, την αντανακλαστική, όπου το άτομο αντιδρά στο περιβάλλον, συνδέοντας απλά ερεθίσματα με αντιδράσεις και την συντελεστική, η οποία είναι ενεργός, το άτομο δρα στο περιβάλλον και οι συνέπειες μιας αντίδρασης είναι αυτές που θεωρούνται πιο σημαντικές.

Ερέθισμα – Αντίδραση – Συνέπειες

Οι συνέπειες είναι αυτές που καθορίζουν την επανεμφάνιση ή όχι της συμπεριφοράς – αντίδρασης. Εάν η συμπεριφορά αυτή ενισχυθεί τότε θα επαναληφθεί ενώ σε αντίθετη περίπτωση όχι, ακόμα, για να λειτουργήσει η ενίσχυση θα πρέπει να παρασχεθεί αμέσως μετά την αντίδραση.

Πάμε, τώρα στο σκύλο! 

Be wise make it simple…
 
Η Ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς με θετικούς ή αρνητικούς ενισχυτές.
 
Θετική Ενίσχυση: Αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστεί μια συμπεριφορά μέσω της προσφοράς ενός θετικού ενισχυτή.
 
Αρνητική Ενίσχυση: Αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστεί μια συμπεριφορά μέσω της απομάκρυνσης ενός αρνητικού ενισχυτή .
Η Τιμωρία μειώνει – εξαλείφει την εμφάνιση μιας αρνητικής συμπεριφοράς, υπάρχουν δύο είδη τιμωρίας:
 
Αρνητική Τιμωρία: όπου απομακρύνεται ένας θετικός ενισχυτής μετά από μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά.
 
Θετική Τιμωρία: όπου εμφανίζεται ένας αρνητικός ενισχυτής – δυσάρεστο ερέθισμα μετά από μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά.
 
Καλώς ήρθατε!
 
…that simple!
 
Ωραιοζήλη Καραγιαννίδου
 

Βιβλιογραφία: 

JOY MENCH(1998) Why It Is Important to Understand Animal Behavior. ILAR Journal, Volume 39, Issue 1, 1 January 1998, Pages 20–26

PAUL D. MCGREEVYA , MELISSA STARLINGA , N. J. BRANSONB , MIA L. COBBC,D , DEBBIE CALNON (2012), An overview of the dog–human dyad and ethograms within it. (2012)Journal of Veterinary Behavior.

*Duffy. D. L., Hsu, Y., & Serpell, J. A. (2008) Breed differences in canine aggression Applied Animal Behaviour Science doi:10.1016/j.applanim.2008.04.006

AMANDA C. JONES *, SAMUEL D. GOSLING(2005) Temperament and personality in dogs (Canis familiaris): A review and evaluation of past research. Applied Animal Behaviour Science 95 (2005) 1–53

BRIAN HARE Dog Emotion and Cognition Duke University

MARC BEKOFF PH.D (2018), Secrets of the Snout: A Dog’s Nose Is a Work of Art.Psychology Today Posted Apr 06, 2018